1. 2.
 
(ပန္းခ်ီ - သန္းေဌးေမာင္)

ဘယ္လိုထင္ဟပ္ျပရမလဲ
တုတ္တုတ္မလႈပ္တဲ့ခႏၶာကိုယ္ထဲ
မုန္တိုင္းလဲ မစဲႏိုင္ေသးတာ။

မ်က္စိတစ္ခ်က္မွိတ္လိုက္စဥ္
ခရီးႏွင္ေနေသာစိတ္က မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာ
ျဂိဳဟ္ကဘာ ေနရာအႏွံ႕
ျပန္႕က်ဲေနေသာေမ်ွာ္လင့္ျခင္းေတြကိုလိုက္ေကာက္
ေက်နပ္လိုမႈ ျခင္းအေပါက္ထဲစုထည့္
ခ်ိနဲ႕နဲ႕ခိုလႈံရာဆီျပန္ေရာက္ကာမွ
ဗလာမ်ားစြာကိုသာ သယ္ေဆာင္လာခဲ့မွန္းသိတယ္။

တစ္ခုခုဆိုတာကလြဲၿပီး
ဘာမွန္းလဲမသိေသာရမၼက္္နဲ
ခရီးဆက္ရမွ ေနေပ်ာ္မွာ
 သြားေလရာ ျမင္ေလရာ
ဆာေလာင္ေသာအာ႐ုံနဲ ့႐ွာေဖြ
ထိုက္တန္ေသာ ေနထိုင္႐ွင္သန္ျခင္းတစ္ခုခု
မစြန္ ့လႊတ္ခ်င္ဖြယ္ တြယ္မက္မႈ တစ္ခုခု
 ျငင္းဆိုမရေသာတန္ဖိုး တစ္ခုခု။    

 ဒီတစ္ညလည္း ...
အိပ္ခန္းထဲကသက္ျပငး္နဲ
အိမ္အျပင္ကႏွင္း
တိတ္တခိုးခ်ဥ္းကပ္ဆက္သြယ္
ေက်နပ္ဖြယ္ မိနစ္တခ်ိဳ  ့ဖန္တီးလို
လက္က်န္ခရီးကိုဆက္ႏိုင္ရန္
 ၿငိမ္္ဆိတ္ျပင္းထန္စြာ
ေဝဖန္ေဆြးေႏြးၾကလိမ္ ့ဦးမည္  ခက္မာ

ဂ်န္နဝါရီ ၁၂ ၊၂ဝ၁ဝ
Labels: | edit post
Reactions: 
0 Responses