1. 2.

                                                                                                                                (သရုပ္ေဖၚ ပန္းခ်ီစံမင္း)
မွတ္မွတ္ရရ ၂၀၀၈ ႏွစ္လည္ေလာက္မွာ ကၽြန္မခါးနာေနတာကိုု သတိထားမိသည္။ ဆရာ၀န္ျပလည္း ခဏေတာ့ သက္သာသလိုုသလိုုရွိကာ လံုုးလံုုးေတာ့မေပ်ာက္ျပန္။ ဒီေတာ့ဆရာ၀န္က အမ်ိဳးသမီးေရာဂါ တစ္ခုုခုုႏွင့္ ဆက္စပ္ေနမလားေတြးကာ သားဖြားမီးယပ္အထုူးကုုႏွင့္ ျပၾကည့္ဖိုု႔ တိုုက္တြန္းသည္။ ဒါႏွင့္ပဲ သားဖြားမီးယပ္အထူးကုု ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေက်ာ္ညြန္႔ႏွင့္ ျပျဖစ္သည္။ ဆရာႀကီးက ကၽြန္မကိုု ဓါတ္မွန္ရိုုက္ခိုုင္းသည္။ ခါးနာတာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သဲလြန္စ မရပါ။ သားအိမ္ထဲက အသားစကိုု စစ္ခိုုင္းျပန္သည္။ ေညာင္ျမစ္တူးတာ ပုုတ္သင္ဥေပၚသည္ပဲ ေျပာရမလား၊ ယုုန္ေထာင္ေၾကာင္မိလိုု႔ပဲ ဥပမာ ေပးရမလားမသိပါ။ ခါးနာတာႏွင့္ မပတ္သက္ေသာ အမ်ိဳးသမီးေရာဂါ တစ္ခုုေတြ႔သည္။ ထိုုေရာဂါကိုု ဆက္ကုုရင္း ခါးနာတာကုုဖိုု႔က ေနာက္ဖက္ေရာက္သြားသည္။ ၂၀၀၉  မွာ အေမရိကားကိုု ထြက္လာေတာ့ ခါးနာေရာဂါက တန္းလန္း ႀကီးပါလာသည္။
Labels: 2 comments | | edit post
Reactions: